הקמת עסקים חדשים

 • ייעוץ וסיוע בפתיחת תיקים ברשויות המס
 • הדרכה שוטפת לבעלי עסקים בראשית דרכם בנושא ניהול ספרי החשבונות של העסק וביצוע הנהלת חשבונות
 • ייעוץ לגבי צורת ההתאגדות הכדאית (חברה, שותפות, יחיד עצמאי, עוסק מורשה או פטור ועוד), ההסכמים בין השותפים המייסדים ושיטת ניהול החשבונות הנחוצה לעסק
 • רישום העסק ברשם החברות ופתיחת התיקים ברשויות המס השונות (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי)

ביקורת והכנת דוחות
כספיים לחברות

 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים / דוחות שנתיים לרשויות המס עבור חברות בענפי התעשייה, ההיי-טק, התקשורת, השירותים והמסחר
 • הפקת דוחות במהלך השנה על תוצאות הביניים של הפעילות העסקית ותוצאות המס של הפעילות, מה שמאפשר למנהלי החברה לקבל החלטות עסקיות נכונות במועד (לפני תום שנת המס)
 • הכנת תוכניות עסקיות והגשת בקשות ודוחות ביצוע לצורך קבלת תמיכה ממשלתית ממרכז ההשקעות וממשרדי ממשלה אחרים

דוחות שנתיים ליחידים

 • הכנת דוחות שנתיים לרשויות המס בהתאם לחוקי המס
 • הכנת דוחות באופן שיקטין את חבות המס למינימום האפשרי במסגרת החוק, תוך מתן דגש על ניכוי מלוא ההוצאות המותרות בניכוי על-פי חוק ועל קבלת מלוא הניכויים והזיכויים המותרים
 • הכנת דוחות במהלך השנה על תוצאות הביניים של הפעילות העסקית ותוצאות המס של הפעילות, מה שמאפשר לראות את התמונה המלאה על מצב העסק ולבצע תכנוני מס לפני תום שנת המס

דוח הצהרת הון

 • הכנת הצהרות הון תוך ניתוח הגידול בהון ביחס להכנסות ולהערכת הוצאות המחיה
 • סיוע והדרכה בהגשת הצהרות לרשויות המס

הנהלת חשבונות

 • הכנת הצהרות הון תוך ניתוח הגידול בהון ביחס להכנסות ולהערכת הוצאות המחיה
 • סיוע והדרכה בהגשת הצהרות לרשויות המס

שירותים לעמותות ולמלכ"רים

 • טיפול בכל הנדרש מעמותות וממלכ"רים על פי חוקים השונים
 • ביצוע הנהלת חשבונות לעמותות ולמלכ"רים
 • טיפול בהשגת אישור ניהול תקין לעמותות מרשם העמותות

חשבות שכר

 • עיבוד והפקת תלושי משכורת מדי חודש
 • עריכת דיווחים חודשיים ודיווחים שנתיים על תשלומי השכר בהתאם לדרישות רשויות המס
 • טיפול בתביעות לביטוח לאומי בגין דמי לידה, שירות מילואים, פגיעה בעבודה וכדומה
 • עבודה שוטפת מול חברות הביטוח בכל הנוגע להפרשות לקרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים
 • ייעוץ בעניין מבנה השכר ובנייתו בהתאם לזכויות הסוציאליות של העובד, הקבועות בדיני העבודה
 • ייעוץ בנוגע לדיני עבודה וקבלת חוות דעת בסוגיות של דיני עבודה מלשכת שירות משפטית
 • ביצוע תחשיבים עקב סיום יחסי עבודה

ייצוג בפני רשויות המס

 • מענה לכל ענייניו של הלקוח מול רשויות המס (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי) בתחומי השומה, הגביה והדיווח, כך שהלקוח עצמו אינו צריך לגשת לרשויות המס
 • חיבור ישיר למחשב המרכזי של מס הכנסה ומס ערך מוסף, באמצעותו ניתן לבצע פעולות נדרשות כגון הגשת דוחות שנתיים והפקת מידע לפי הצורך
 • ייצוג לקוחות במחלוקות מול רשויות המס או כשנדרשות לרשויות המס הבהרות נוספות, מה שמאפשר לשמור על האינטרסים של הלקוח בהתאם למגבלות החוק

צרו קשר עם משרדו של שי כהן לתיאום פגישת ייעוץ אישית: 04-6723320.

תן לנו לעזור לך!